Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänna villkor för Tack För Kaffet Premium

Applikationen Tack För Kaffet (”TFKPC”) tillhandahålls av Tack För Kaffet Podcast, med registrerad adress: Kam/kant Production AB – Wargentinsgatan 2, 112 29 STOCKHOLM (”Tack För Kaffet Podcast”, ”vi”, ”oss” och/eller ”vår”). Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för TFKPC. Genom att använda TFKPC accepterar och åtar du dig att följa Villkoren samt ingår ett bindande avtal med Tack För Kaffet Podcast (”Avtalet”). Om du inte accepterar Villkoren äger du inte rätt att använda TFKPC. Vid misstanke om brott mot Villkoren förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan förklaring neka dig tillträde till TFKPC.

Ytterligare villkor kan gälla för vissa delar eller funktioner av TFKPC. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Villkoren. Vi rekommenderar dig att gå igenom Villkoren regelbundet då du genom att fortsätta använda TFKPC accepterar våra ändringar.

Innehåll, tillgänglighet och enheter

Tack För Kaffet Podcast har full bestämmanderätt över vad som finns tillgängligt på TFKPC. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort och ändra innehåll i TFKPC när som helst. TFKPC har ocensurerat innehåll och allt som visas och hörs skall ses som humor. Genom att använda TFKPC godkänner du att du är medveten om detta. Länkning från TFKPC kan ske och vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad webbplats.

Vi strävar efter att TFKPC alltid ska vara tillgänglig, men vi kan inte garantera att din användning kommer att vara oavbruten eller problemfri. Vi förbehåller oss även rätten att stänga ner TFKPC av tekniska, underhålls- eller driftsmässiga skäl. För att kunna använda TFKPC måste du ha en enhet som är kompatibel med tjänsten och en tillräckligt snabb internetanslutning. Det är ditt ansvar att se till att din enhet och anslutning är lämpliga för att ta del av innehållet. Vi är inte ansvariga för eventuella kostnader du har för att ta del av innehållet på TFKPC.

Du kan använda TFKPC på en mängd olika enheter (dator, mobil, surfplatta etc.) och dessa Villkor gäller oavsett vilken enhet du använder. Eftersom enheterna skiljer sig åt lämnar vi ingen garanti för att funktioner eller innehåll kommer fungera eller finnas tillgängliga på någon särskild enhet.

Konton

Vissa delar av TFKPC tillhandahålls kostnadsfritt medan andra delar kräver att du har ett premiumkonto. Från tid till annan kan vi även erbjuda kampanjerbjudanden eller andra lösningar som skiljer sig från våra vanliga erbjudanden. Om villkoren för sådana erbjudanden avviker från Villkoren kommer vi lyfta fram detta särskilt, antingen vid registreringen eller på annat sätt.

– Gratisversion

En gratisversion av TFKPC är kostnadsfri och innehåller färre funktioner och mindre innehåll än ett Premiumkonto.

– Premiumkonto

Premiumkontot Tack För Kaffet Premium har mer innehåll än gratiskontot. Premiumkontot kostar pengar och löper automatiskt fram till att antingen du själv eller vi avslutar det. Med swishbetalning avbryts premiumkontot efter tiden du köpt löpt ut. Du har rätt att använda ditt premiumkonto på en av dina enheter. Vill du kontrollera vad som ingår i ditt konto kan du hitta specifik och detaljerad information på ”Mitt konto”. Premiumkontot går även att använda via hemsidan men för att ta del av samtliga premiumfunktioner måste man logga in på appen.

 

Kampanjer

Tack För Kaffet Podcast kan från tid till annan komma med kampanjerbjudanden. Sådana kampanjer kommer gälla under begränsad tid och för vissa utvalda användare. Exempelvis kan Tack För Kaffet Podcast erbjuda testperioder där nya användare får möjlighet att prova premiumtjänsten gratis under en tid. Vilka som kan ta del av en kampanj kommer framgå av erbjudandet. Där kommer även avvikande villkor presenteras. Avvikande villkor kommer äga företräde framför dessa Villkor.

Tack För Kaffet Podcast förbehåller sig alltid rätten att neka användare rätten att ta del av kampanjer.

Personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan tillåtelse. Personuppgifter kommer att behandlas av Tack För Kaffer Podcast och/eller av andra företag som vi samarbetar med för administration samt för tillhandahållande av de tjänster som tillhandahålls på TFKPC. Personuppgifterna kan vidare behandlas för bl.a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering för Tack För Kaffet Podcast. Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.
Vi kan använda information om dig för att bland annat: Information/erbjudanden, nyhetsbrev samt undersöka hur nöjd du är som prenumerant.
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den Begär radering av data här!. Du kan begära en kopia av den information vi har om dig en gång per år via e-mail. Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.
Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på tfkpodden@gmail.com.
I samband med att du registrerar ditt konto på TFKPC accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Ångerrätt

Ditt köp av ett avgiftsbelagt konto till TFKPC utgör ett köp av en tjänst enligt distansavtalslagen. För din del innebär detta att du har rätt att frånträda köpet (så kallad ångerrätt) inom 14 dagar från att du tecknat kontot (så kallad ångerfrist). Om du önskar ångra ditt köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst på info@tackforkaffet.se.

För att allt ska gå så smidigt som möjligt får du gärna ange följande uppgifter:

– Namn

– E-postadress

Vänligen observera att du samtycker till att TFKPC kommer aktiveras om du loggar in på TFKPC och börjar lyssna på innehåll. Om du börjar använda TFKPC förfaller din ångerrätt och du har då inte längre rätt att ångra ditt köp, detta även om den ovan nämnda ångerfristen inte löpt ut.

Ångrar du dig inom ångerfristen kommer vi återbetala dig så snart vi kan, dock senast 14 dagar från den dag vi mottog ditt meddelande om att du önskat frånträda Avtalet.

Betalning

Svenska Swedbank Pay hanterar betalningslösningen för TFKPC. För att få tillgång till avgiftsbelagda delar av TFKPC behöver du registrera dig på tackforkaffet.se.

a) Löpande debitering. Genom att teckna ett avgiftsbelagt konto godtar du att Tack För Kaffet Podcast drar månadsavgiften det datumet du gick med månadsvis. Ändras ditt konto kan också dagen för debitering ändras.

För att undvika att debiteras för en ny månadsavgift när du vill säga upp TFKPC är det viktigt att du avslutar ditt avgiftsbelagda konto i god tid innan kontot förnyas. Vill du kontrollera när ditt konto förnyas kan du gå till ”Mitt Konto” på tackforkaffet.se.

b) Prisändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset för TFKPC när vi anser det motiverat. Vi kommer meddela alla prisändringar i förväg och de kommer träda i kraft tidigast 20 dagar efter vi meddelat dig om prisändringen.

c) Ingen återbetalning. Kostnaden för ett avgiftsbelagt konto debiteras månadsvis samma datum som du gick med. Säger du upp TFKPC avbryts det omedelbart och därför är det viktigt att avbryta i god tid då du inte har någon rätt till återbetalning av outnyttjade eller delvis använda perioder.

Om din valda betalningsmetod av någon anledning inte skulle fungera (giltighetstiden på ditt kontokort kan ha löpt ut eller det kanske inte finns tillräckligt med pengar på kontot) behöver du föra över mer pengar så vi får betalt. Premiumkontot slutar fungera om betalningen inte går igenom.

Ditt användande av TFKPC

Du får bara använda TFKPC på ett sätt som är förenligt med dessa Villkor, riktlinjer vi ger ut och andra tillämpliga lagar och förordningar. Användande av TFKPC förutsätter även att:

a) du är en fysisk person (dvs. inte ett bolag eller agerar i egenskap av näringsidkare);

b) du accepterar att inte vidaredistribuera någon del av TFKPC utan vårt skriftliga tillstånd;

c) du samtycker till att inte ändra eller modifiera någon del av TFKPC eller tillhörande teknik;

d) du accepterar att inte bereda dig tillgång till vårt innehåll genom någon teknik eller metod annat än användargränssnitt som antingen tillhandahålls av oss eller som vi uttryckligen godkänt;

e) du accepterar att inte använda TFKPC för kommersiellt bruk och/eller försöker kontakta eller värva TFKPCs användare för något kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd;

f) du samtycker till att inte använda eller starta någon mjukvara eller liknande som belastar TFKPC mer än vad som kan anses utgöra normalt användande; och

g) du lämnar korrekta uppgifter om dig själv när du registrerar dig på TFKPC. Genom att du registrerar dig intygar du att uppgifterna är korrekta och du åtar dig att tillhandahålla identifikationshandlingar vid förfrågan från oss.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och du ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Immateriella rättigheter

TFKPC och innehåll på TFKPC skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda dina inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra innehållet tillgängligt genom offentligt framförande eller använda TFKPC i ett kommersiellt syfte.

Du får bara använda TFKPC för privat bruk och du ansvarar för att varken du själv eller någon annan använder ditt konto eller något material i strid med lagar och regler, eller i strid med dessa Villkor.

Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt avtalsbrott och leder det till skador för Tack För Kaffet Podcast ansvarar du för att kompensera oss för skador eller förluster till följd av ditt agerande.

Uppsägning av ditt avgiftsbelagda konto på TFKPC

Du kan säga upp ditt konto när som helst. Säger du upp TFKPC avbryts det omedelbart och därför är det viktigt att avbryta i god tid då du inte har någon rätt till återbetalning av outnyttjade eller delvis använda perioder. Vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för delvis använda avtalsperioder eller ej använt material.

För att säga upp och avregistrera dig från ett konto gå till ”Mitt konto” på vår webbplats och följ instruktionerna där. Klicka på ”Mitt konto” för att se när ditt konto kommer stängas.

Vi kommer att avsluta ditt konto på TFKPC om vi misstänker att du brutit mot Villkoren eller om vi annars anser det motiverat.

Ansvarsbegränsning

Vi äger rätt att när som helst ta bort och/eller lägga till innehåll. Vi strävar efter att göra TFKPC så bra som möjligt men vi kan inte garantera att TFKPC alltid fungerar som den ska eller att efterfrågat innehåll finns tillgängligt.

Vårt ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär vi inget ansvar för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador – till följd av fel eller brister i TFKPC. Detta innebär bland annat att vi inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Synpunkter och klagomål

Vi hoppas att du kommer gilla TFKPC och vi välkomnar alla förslag till förbättringar. Om du vill lämna förslag eller synpunkter om något på TFKPC eller om du har ett klagomål får du gärna kontakta vår kundservice på info@tackforkaffet.se.

Överlåtelse

Tack För Kaffet Podcast äger rätt att, utan föregående meddelande och utan samtycke från dig, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och dessa Villkor till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren till annan.

Lagval och jurisdiktion

Dessa Villkor och eventuella tvister eller krav som kan uppstå avseende TFKPC och Avtalet ska lyda under och tolkas enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Uppdaterades 29/9 2023